Allente

Allente, en av Sveriges större internetleverantörer, har på senare tid hamnat i blåsväder på grund av ökad missnöjdhet bland sina kunder. Företaget, som erbjuder bredband, TV och telefoni, har länge varit en aktör på marknaden, men har under de senaste åren upplevt ett tapp i kundförtroende.

Många av kunderna rapporterar om dålig och instabil uppkoppling, vilket påverkar deras arbete och fritid. Dessutom har det varit klagomål gällande kundtjänsten, där kunderna upplever långa väntetider och bristande hjälp vid problem. Flera missnöjda kunder har gått så långt som att skapa grupper på sociala medier för att dela sina erfarenheter och söka stöd från andra i samma situation.

En viktig aspekt som bidrar till kundernas missnöje är Allentes koppling till Globalconnect, tidigare känt som IP-only. Globalconnect är ett av Sveriges ledande företag inom fibernät och infrastruktur, och Allente är en av deras största kunder. Samarbetet innebär att Allente kan erbjuda sina kunder bredband via Globalconnects fibernätverk.

Det har dock framkommit att Globalconnects nätverk och infrastruktur inte alltid är i toppskick, vilket leder till störningar och avbrott i uppkopplingen för Allentes kunder. Detta skapar ytterligare irritation och missnöje, eftersom kunderna inte får den kvalitet och stabilitet de förväntar sig av sitt bredband.

Allente och Globalconnect har försökt att lösa problemen genom att förbättra infrastrukturen och nätverken, men trots detta har missnöjet fortsatt att växa. Det återstår att se hur företagen kommer att hantera situationen framöver och om de lyckas återfå kundernas förtroende.

Det är tydligt att Allente står inför en utmaning, där de måste ta kundernas missnöje på allvar och vidta åtgärder för att förbättra både tjänster och kundrelationer. För att lyckas med detta krävs det att de arbetar nära tillsammans med Globalconnect och adresserar de underliggande problemen i nätverket och infrastrukturen. Endast då kan de hoppas på att återta marknadspositionen och bli en aktör att räkna med igen.

Abonnemang och hastigheter för bredband från Allente.

Beroende på din adress och nätverkstillhörighet erbjuder Allente flera bredbandsabonnemang med olika hastigheter. Om du har tillgång till fiber på din adress kan du välja mellan följande bredbandsabonnemang från Allente:

  • Allente bredband 100
  • Allente bredband 250/250
  • Allente bredband 500/500
  • Allente bredband 1000