Kurbit

I Dalarna är Kurbit en av de stora aktörerna. Kurbit består av flera av länets energibolag som gemensamt gått ihop och skapat Kurbit. De energibolag som tillsammans äger Kurbit är Borlänge energi, Dala energi, Falu energi & vatten, Malung-sälens fibernät. I och med att så många aktörer tillsammans ingår i ett stadsnät så innebär det att man når väldigt många slutkunder, enligt sin egen hemsida cirka 60 000.

Kurbit erbjuder tjänster från många olika tjänsteleverantörer och erbjuder snabb aktivering till sina anslutna adresser i sitt stadsnät via fiber. Det betyder att om man beställer en internettjänst så kan tjänsteleverantören omgående aktivera tjänsten förutsatt att adressen är ansluten till fibernätet som stadsnätet tillhandhåller.

Tyvärr är personalen i stadsnätet ofta slarviga. Man missar svara på frågor och skapar ibland en jobbig situation för slutkunden på grund av ointresserad personal. Det har även i vissa fall saknats kompetens vilket har orsakat problem för slutkunden.